Rozwód

Podczas rozwodu bardzo często niezbędna okazuje się pomoc adwokata. Postępowanie rozwodowe zazwyczaj przebiega w nerwowej atmosferze, ponieważ związane jest z silnymi uczuciami. Małżonkowie ulegają emocjom, przez co może dojść do poważnych kłótni. Jeżeli strony pragną tego samego, a przez rozwód nie ucierpią dzieci i inne osoby, sąd może szybko przychylić się do wniosku. Pozew o rozwód powinien zostać złożony w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, o ile jedno z nich nadal mieszka w tym okręgu. Jeżeli nie to pozew trzeba dostarczyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli to również jest niemożliwe – pozew trafia do sądu znajdującego się w okręgu miejsca zamieszkania powoda. Rozwód zostanie orzeczony w przypadku uznania przez sąd, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, co oznacza zanik więzi w sferze duchowej, fizycznej, a także gospodarczej.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie o rozwód?

Z pomocy adwokata warto skorzystać przede wszystkim w sytuacji, gdy strony nie potrafią się porozumieć i konieczne jest ustalenie warunków rozwodu przez sąd. Adwokat oferuje wsparcie na każdym etapie sprawy o rozwód. Podpowiada właściwie rozwiązania, pilnuje wszystkich terminów i dopełnia niezbędnych formalności. Rozwód wiąże się z koniecznością wypełnienia wielu dokumentów. Jeśli powierzą Państwo prowadzenie sprawy o rozwód adwokatowi, to on zajmie się przygotowywaniem odpowiednich wniosków i pism. 

złamane serce i obrączki ślubne

Korzystając z pomocy kancelarii adwokackiej, możliwe jest szybsze i sprawniejsze przeprowadzenie rozwodu. Adwokat ma dużą wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu wie, jakie rozwiązania zastosować, aby zakończyć sprawę jak najszybciej i zadowalająco dla Klienta.