Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze to zbiór wszelkich aktów prawnych dotyczących stosunków gospodarczych. Reguluje ono zarówno stosunki pomiędzy państwem a przedsiębiorstwem, jak i między podmiotami gospodarczymi. Określa zakres działalności państwa w zakresie gospodarki i ustanawia granice interwencji państwa wobec różnych podmiotów funkcjonujących na terenie kraju. Klienci korzystający z usług kancelarii adwokackiej mogą liczyć na pomoc w zakresie prawa gospodarczego, handlowego oraz internetowego. Oferuję obsługę związaną z prawem spółek i innych działalności. Zajmuję się przygotowaniem niezbędnych dla Państwa umów i dopełniam wszelkich formalności. Pomagam również w zakresie zamówień publicznych i ochrony danych osobowych.

 

W jaki sposób dzieli się prawo gospodarcze?

Ze względu na charakter podmiotu można wyróżnić prawo gospodarcze prywatne oraz publiczne. Prawo gospodarcze prywatne określa wzajemne stosunki, jakie zachodzą pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a także między przedsiębiorstwem a konsumentem. Przepisy prawa prywatnego dokładnie przedstawiają obowiązujące zasady dotyczące ogłaszania upadłości i jej skutki. Natomiast prawo gospodarcze publiczne określa wszelkie stosunki zachodzące pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. Jego przepisy ustalają rolę państwa w gospodarce i przedstawiają, w jaki sposób państwo może ingerować w działalność gospodarczą.

podpis na dokumencie