Zwolnienie z pracy – czy zawsze trzeba się z tym godzić?

Wrzesień 20, 2021

 

Zwolnienie z pracy jest trudnym czasem, wiążącym się z ogromnym stresem. Szczególnie staje się problematyczne, gdy trzeba znaleźć nowe zatrudnienie, co nie zawsze jest prostą sprawą. Jeśli wymówienie pracy jest niezgodne z przepisami, warto udać się do adwokata i wystąpić do sądu.

Zwolnienie z pracy – czy zawsze trzeba się z tym godzić?

Zwolnienie z pracy jest dylematem, przed którym staje wiele osób zatrudnionych. Pracodawcy  często szukają pretekstu, by wymówić umowę o pracę, zapominając zupełnie o przepisach, chroniących pracownika. Takimi sytuacjami zajmuje się adwokat Mateusz Pieczka. Warto umówić się na spotkanie w kancelarii i przedstawić sprawę. Jeśli fakt ten narusza Kodeks Pracy, trzeba bronić swojego stanowiska. W Polsce pracownicy są zwalniani pod byle pretekstem, ale sądy  bardzo często przywracają ich, prawomocnym wyrokiem. Przedsiębiorcy nie są z tego zadowoleni, ale muszą się pogodzić z decyzją. Jeśli został niezgodnie z prawem lub bezpodstawnie zwolniony z pracy przysługuje: roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach; wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie.

 

Kiedy sąd orzeka wypłatę odszkodowania dla pracownika?

Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika o przywrócenie do wykonywania obowiązków w firmie, gdy jest to niemożliwe lub niecelowe. W takiej sytuacji orzeka wypłatę odszkodowania.  Przeważnie ma to miejsce, gdy pracownik jest chroniony okresem przedemerytalnym, jest w ciąży, skrócony został okres wypowiedzenia, nie została zachowana odpowiednia forma wypowiedzenia lub wymówienie zostało dostarczone w niewłaściwy sposób. Sąd pracy dokładnie bada zasadność wypowiedzenia. Wysokość odszkodowania zależy od tego, czy umowa o pracę została rozwiązana za wypowiedzeniem, czy bez wypowiedzenia. Kwota jest równa wynagrodzeniu pracownika za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy, ale nie mniej niż pensja za okres wypowiedzenia, jeśli pracodawca wręczył wymówienie.