Sprawy karne a tajemnica adwokacka

Marzec 3, 2021

 

Zgodnie z Prawem o adwokaturze, adwokat zobowiązany jest do zachowania pełnej tajemnicy dotyczącej wszystkich informacji, zgromadzonych w związku z udzielaną pomocą prawną. Co jeszcze warto wiedzieć o tajemnicy adwokackiej oraz dlaczego jest ona tak ważna dla klientów kancelarii?

Prawo o adwokaturze o tajemnicy adwokackiej

Prawo o adwokaturze jest ustawą z 26 maja 1982 roku, która reguluje najważniejsze kwestie powiązane z zawodem adwokata. Była ona wielokrotnie nowelizowana, jednak wciąż bardzo mocno podkreśla to, jak ważne w tym zawodzie jest zachowanie tajemnicy.

Zgodnie z tym dokumentem:

  • adwokat ma obowiązek zachowania tajemnicy bez ograniczeń czasowych,
  • prawnika nie można zwolnić od obowiązku zachowania takiej tajemnicy co do faktów, które zostały mu przekazane podczas udzielania pomocy prawnej, np. w sprawach karnych, czy w innym zakresie prawa,
  • obowiązek ten nie dotyczy jedynie informacji związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem działań terrorystycznych.

 

Tajemnica adwokacka w sprawach karnych

Warto podkreślić, że zachowanie tajemnicy adwokackiej jest konieczne także wtedy, gdy prawnik ostatecznie nie podjął się obrony w konkretnej sprawie karnej. Dotyczy to wszystkich informacji pozyskanych w trakcie prowadzenia sprawy i to bez względu na źródło ich pochodzenia. Źródłem pochodzenia mógł  być więc nie tylko oskarżony, ale również bliskie mu osoby.

 

Znaczenie tajemnicy adwokackiej

Tajemnica adwokacka odgrywa ogromną rolę w kontaktach na linii prawnik-klient, bowiem bez niej niemożliwa byłaby rzetelna pomoc oraz utrzymanie zaufania.

Ma to niebagatelne znaczenie również w sprawach karnych. W ich przypadku klient musi mieć absolutną pewność i poczucie własnego bezpieczeństwa co do tego, że poufnie przekazywane informacje będą w sposób właściwy chronione.

Jak widać tajemnica adwokacka to absolutna podstawa jeśli chodzi o wykonywanie tego zawodu. To dzięki niej możliwa jest rzetelna pomoc, także w przypadku spraw karnych. Obsługę prawną w zakresie tych ostatnich oferuję również w mojej kancelarii. Co istotne, pomocy można zasięgnąć przez całą dobę.