Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Październik 26, 2021

 

Śmierć właściciel majątku sprawia, że jego dobra ruchome i nieruchome przechodzą na innych. Zdarzają się sytuacje, w których na mocy testamentu prawo do dziedziczenia mają osoby niepowiązane więzami krwi czy powinowactwem ze spadkodawcą.

Kiedy przeprowadzane jest postępowanie spadkowe?

Śmierć bliskiej osoby jest niekiedy prawdziwym dramatem, a sam pogrzeb trudnym przeżyciem. Kiedy jednak opadają traumatyczne emocje, przychodzi czas na uporządkowanie rzeczy po zmarłym i uporanie się z szeregiem formalności, w tym postępowaniem spadkowym. Jeśli został spisany testament, w którym wyznaczona osoba nie jest spokrewniona ze zmarłym lub nie przysługuje jej przejęcie majątku z tytułu powinowactwa, przeprowadzane jest postępowanie spadkowe. Niekiedy zmarły nie pozostawił swojej decyzji, kto ma po nim przejąć dobra ruchome i nieruchome, więc należy również złożyć wniosek do sądu, który orzeka o majątku. Warto zwrócić się do prawnika, ponieważ tego typu sprawy bywają często skomplikowane. Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Pieczka zna się na prawie spadkowym i sporządza wniosek.

 

Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku jest postanowieniem sądu i urzędowym potwierdzeniem, że wskazana osoba ma prawo do pozostawionego majątku przez zmarłego. W toku postępowania sąd sprawdza, kto należy do spadkobierców, czy zmarły pozostawił po sobie testament, a jeśli tak, to osoba, która jest w jego posiadaniu, jest zobowiązana do złożenia. Bardzo często powstaje spór o to, czy ostatnia wola spadkodawcy, jest ważna. W takiej sytuacji sąd rozstrzyga tę kwestę w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Zgodnie z art. 677 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego jest obowiązany wymienić wszystkich spadkobierców, którzy nabyli majątek i określić wysokość przypadających im udziałów. Oprócz tego stwierdza nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego w postanowieniu, poprzez wymienienie osoby zapisobiorcy i przedmiotu zapisu. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku dotyczy wszystkich uprawnionych i dóbr.