Kiedy sporządza się opinię prawną?

Lipiec 27, 2021

 

Prowadząc firmę, przedsiębiorcy podejmują wiele trudnych, a zarazem ryzykownych decyzji. Te z kolei mogą mieć konsekwencje prawne. Chodzi tu o różnego rodzaju umowy sprzedaży, kupna, najmu, o współpracy, kontrakty itp. Opinia prawna daje możliwość zweryfikowania, czy podpisanie danego dokumentu jest bezpieczne i zgodne z prawem. W ten sposób dana strona dostaje zapewnienie, że umowa będzie dla niej bezpieczna.

Co to jest opinia prawna?

Opinia prawna jest dokumentem, w którym adwokat dokonuje analizy problemu, z którym zgłasza się do niego klient. Sprawdza bowiem, daną kwestię w świetle obowiązujących przepisów. Może mieć formę skróconą, tworzoną w trybie pilnym, żeby skrócić czas rozwiązania zagadnienia lub rozbudowaną, sporządzaną kompleksowo, z pełnym stanem orzecznictwa ważnego dla sprawy.  Przedsiębiorca korzysta z opinii prawnika, gdy nie ma pewności, jaką podjąć decyzję, w danej sytuacji. Mecenas sporządza opinię, ale też udziela porady. Analizuje treść, by znaleźć zapisy, które mogą być negatywne w skutkach. Sprawdzanie umów przed ich podpisaniem, jest rozsądnym postępowaniem. Warto konsultować poważne kontrakty z prawnikami.

 

Kiedy jest sporządzana opinia prawna?

Opinia prawna wydawana jest w celu wyjaśnienia danego problemu i zaproponowania najlepszego rozwiązania. Radca prawny zajmujący się określonym zagadnieniem wyraża swój pogląd, po dogłębnej analizie oraz interpretacji przepisów. Przedstawia skutki prawne, poglądy i argumenty. Przedsiębiorca zgłasza się do Kancelarii, kiedy sam nie potrafi ocenić danej sytuacji, a musi mieć pewność, że transakcja jest bezpieczna dla jego biznesu. Chodzi tu analizy umów, zawieranych z kontrahentami.  Opinie prawne dotyczą prawa prywatnego, własności, pracy i spadkowego. Korzystają z nich osoby, które nie są pewnie, czy powinni wystąpić do sądu, w sprawie odszkodowania, pracy czy innego roszczenia. Nieznajomość przepisów tak naprawdę pozbawia wiele osób z możliwości walki o swoje prawa.