Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Maj 5, 2021

 

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do ukończenia 18-ego roku życia. To rodzice mają za zadanie zapewnić mu odpowiednią opiekę i dbać o jego rozwój. Jednak to prawo nie jest dane nikomu raz na zawsze. Gdy małżonkowie decydują się na rozwód, sąd może jednemu z nich ograniczyć lub odebrać władzę rodzicielską. Czasem też jeden z rodziców stara się zmniejszyć lub uniemożliwić byłemu małżonkowi kontakt z dzieckiem. W tym artykule odpowiadamy na pytanie, co należy zrobić, aby otrzymać prawo do opieki nad dzieckiem.

Prawdo do opieki nad dzieckiem – od czego należy zacząć?

Pierwszym krokiem do uzyskania prawa do opieki nad dzieckiem jest wystąpienie do właściwego względem miejsca zamieszkania sądu rejonowego z wnioskiem o powierzenie władzy rodzicielskiej. Następnie sąd wyznaczy datę rozprawy, podczas której wysłucha zeznań obojga rodziców. Sąd orzekając o powierzeniu władzy rodzicielskiej kieruje się dobrem dziecka. Bierze pod uwagę to, z którym z rodziców dziecko ma bliższy kontakt i który z nich może mu zapewnić lepszą opiekę, bezpieczeństwo i odpowiednie warunki mieszkaniowe. Aby dokonać dobrej oceny, sąd może ustalić, że zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby na podstawie zeznań świadków ustalić fakty. Podczas niego zbierane są informacje pomagające ocenić, które z rodziców będzie lepiej się wywiązywało ze swojej roli. Zatem brane jest pod uwagę to, w jakich warunkach mieszka rodzic, jak spędza wolny czas z dzieckiem i w jaki sposób je wychowuje. Również samo dziecko może być przesłuchiwane w obecności biegłego psychologa.

 

Czy warto skorzystać z pomocy w uzyskaniu prawa do opieki nad dzieckiem?

Walka o prawa do opieki na dzieckiem często jest trudna i wyczerpująca emocjonalnie. Wymaga to również pewnej znajomości przepisów prawa. Sąd może ustalić wspólne sprawowanie władzy rodzicielskiej, ograniczyć, pozbawić, przywrócić lub zawiesić władzę rodzicielską. Takie orzeczenia mają wpływ na dalsze relacje rodzica z dzieckiem. Od decyzji sądu zależne jest to czy i jak często rodzic będzie mógł kontaktować się z własnym dzieckiem. Obejmuje to nie tylko kontakt osobisty, ale nawet telefoniczny czy mailowy. Często zdarzają się wyroki o naprzemiennej opiece nad dzieckiem. W takiej sytuacji rodzice mają te same prawa i obowiązki, a dziecko żyje naprzemiennie u obojga z nich. Jednym z ważniejszych dowodów, które sąd bierze pod uwagę przy orzekaniu decyzji i prawie do opieki nad dzieckiem, jest opinia sporządzona przez psychologa. Aby przygotować się do rozmowy z nim i zebrać niezbędne w procesie dokumenty, warto udać się po pomoc do profesjonalnego adwokata. Po zapoznaniu się ze sprawą dobry adwokat zaproponuje najlepsze rozwiązanie i wskaże, co może zwiększyć szanse na pomyślny wyrok sądowy. Gdy w grę wchodzą sprawy mające tak duże znaczenie, warto skorzystać z jego wsparcia lub konsultacji.