Jak odwołać się od decyzji zus?

Luty 9, 2021

 

ZUS, zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksem postępowania cywilnego, daje możliwość odwołania się od swoich decyzji. Wskazuje przy tym, co dokładnie należy w takiej sytuacji zrobić. Jak wygląda to w praktyce oraz kiedy najczęściej dochodzi do rozpoczęcia procedury odwoławczej?

Kiedy można odwołać się od decyzji zus? 

Decyzje wydawane przez ZUS nie zawsze są według opłacających składki sprawiedliwe. Zgodnie z moją praktyką adwokacką, najczęściej takie odwołania mają miejsce przy ustalaniu emerytur oraz rent, a także świadczeń rehabilitacyjnych. Te ostatnie według moich klientów, często są niesłusznie nieprzyznawane.

 

Procedura odwoławcza

ZUS dokładnie wskazuje, jak powinna wyglądać taka procedura. W tym celu należy w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji, odwołać się od niej do sądu okręgowego (sądu pracy i ubezpieczeń społecznych). Odwołanie od decyzji ZUS wymaga oczywiście przygotowania odpowiedniego dokumentu. Musi on zawierać m.in. takie informacje jak:

  • dane ubezpieczonego,
  • dane reprezentanta,
  • datę sporządzenia dokumentu,
  • numer decyzji, od której się odwołuje,
  • uzasadnienie odwołania,
  • własnoręczny podpis.

Jak widać przygotowanie takiego dokumentu wymaga spełnienia wielu wymogów formalnych. Dlatego też warto skorzystać z pomocy prawnika, który zajmie się ich dopełnieniem.

 

Ile dni ma zus na rozpatrzenie sprawy? 

ZUS ma 30 dni od otrzymania odwołania, na rozpatrzenie sprawy. Finalnie może uznać, że zgłoszenie jest zasadne i w związku z tym zmienić decyzję lub uchylić ją. Oczywiście urzędnicy mogą też zadecydować, że odwołanie nie ma podstaw i wówczas sprawa zostanie przekazana do sądu.

Także w przypadku nieprzychylnego wyroku sądowego, istnieje opcja odwołania. Warto jednak wcześniej ubiegać się o uzasadnienie wyroku, aby mieć podstawę do dalszych działań. Wówczas sporadycznie składa się apelację, która następnie jest badana przez sąd II instancji.

Niekorzystna decyzja wydana przez ZUS wiąże się zazwyczaj z dodatkowym stresem. Warto więc w przypadku chęci odwołania, skonsultować się z prawnikiem. Wskaże on, czy takie odwołanie będzie zasadne oraz jak dokładnie będzie wyglądać cała procedura. Taką pomoc świadczę również w mojej kancelarii.