Co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku?

Styczeń 7, 2021

 

Zgodnie z polskim prawem wraz z zawarciem małżeństwa dochodzi do zawiązania się wspólności majątkowej męża i żony. Jedynym wyjątkiem od takiego stanu rzeczy jest sytuacja, w której przed ślubem zostanie spisana intercyza, czyli umowa ustanawiająca inne warunki związku niż te określone w ustawie.

Niewiele osób decyduje się jednak na sporządzenie tego dokumentu i w związku z tym w momentach kryzysu musi dojść do podziału majątku. Jaki charakter mają sytuacje, w których konieczne może być zdecydowanie się na taki krok? Są to przede wszystkim okoliczności takie jak rozwód czy separacja, ale nie tylko. Do sprawy o podział majątku może dojść również wówczas, kiedy małżonek zostanie ubezwłasnowolniony bądź ogłosi upadłość swojej działalności gospodarczej.

Podział ugodowy a podział sądowy

Sytuacja związana z podziałem majątku nie zawsze musi oznaczać konieczność przeprowadzenia postępowania sądowego. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do tego, w jaki sposób chcą podzielić się majątkiem, to wystarczy, że spiszą ugodę. Dokument ten przygotowuje się w obecności notariusza, aby miał odpowiednią moc prawną. Zdarza się jednak także, że w kwestii tego, w jaki sposób podzielić majątek, dochodzi do nierozwiązywalnych sporów. W takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu, aby ten w bezstronny sposób zarządził sprawiedliwy podział majątku. Warto tutaj wspomnieć, że sprawiedliwy podział nie zawsze oznacza rozdzielenie dóbr dokładnie po równo. Czasem sąd może uznać, że jednemu z małżonków przypada większa część majątku niż drugiemu.

Zasady związane z rozstrzygnięciem tego, co należy do kogo, nie należą do prostych. Im dłuższy staż ma małżeństwo, tym trudniej jest stwierdzić, jakie dobra należą do majątku wspólnego, a jakie stanowią część majątków prywatnych. Dlatego też jeżeli dochodzi do sprawy o podział majątku, nieoceniona będzie pomoc prawnika. Warto zdecydować się na jego usługi, aby jak najkorzystniej wyjść na podziale majątku.