Zamówienia publiczne to wszystkie odpłatne umowy podpisywane przez podmiot publiczny oraz wykonawcę. Ich przedmiotem zazwyczaj są usługi, dostawy bądź roboty budowlane. Świadczone usługi muszą być zgodne z przepisami znajdującymi się w Prawie zamówień publicznych. Niekiedy możliwe jest zastosowanie uproszczonej procedury przetargowej. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku usług społecznych, np. edukacyjnych, religijnych czy zdrowotnych. Regulacje dotyczące zamówień publicznych dotyczą stron podpisujących umowę. Oznacza to, że przepisów muszą przestrzegać zarówno zamawiający, jak i wykonawca. Stronami w zamówieniach publicznych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wszystkie wymienione podmioty są zobowiązane do przestrzegania Prawa zamówień publicznych.


Oferowane usługi w zakresie zamówień publicznych


Oferuję pomoc na każdym etapie spraw w zakresie zamówień publicznych. Wspieram Klientów od samego początku tworzenia oferty, następnie uczestniczę w przebiegu postępowania i pomagam aż do jego zakończenia. Mogą Państwo liczyć na wsparcie m.in. w:


  • sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji przetargowej,
  • prawnej analizie przeprowadzania postępowań,
  • przygotowywaniu oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  • sporządzaniu odwołań i skarg dotyczących postępowań przetargowych.

536 356 300

Zadzwoń! Całodobowa pomoc prawna, konsultacje, porady Telefon - 536 356 300 Grafika

Kancelaria Adwokacka w Krakowie - Adwokat Mateusz Pieczka

Kraków: ul. Św. Wawrzyńca 39/5, 31-052 Kraków (I piętro) | E-mail: m.pieczka@krakow-adwokat.com | Tel. 536-356-300

Oświęcim: Rynek Główny 12 lok. 26, 32-600 Oświęcim (I piętro) | Tel. 536-356-300