Dla Klientów kancelarii dostępna jest pomoc adwokata w sprawach karnych. W sprawach karnych zazwyczaj uczestniczą pokrzywdzony, podejrzany oraz oskarżony. Każda z wymienionych osób może skorzystać z usług kancelarii adwokackiej. W przypadku spraw karnych adwokat pomoże zrozumieć przebieg sprawy, wytłumaczy skomplikowane zagadnienia i podpowie, jakie rozwiązania najlepiej wdrożyć, by sprawa zakończyła się zadowalająco dla Klienta.


W przypadku osób podejrzanych albo oskarżonych o popełnienie przestępstwa pomoc adwokata ma na celu przede wszystkim doprowadzenie do zminimalizowania dolegliwości związanych z konsekwencjami czynu (kara, grzywna, nawiązka, odszkodowanie, koszty, itp.). Aktywna i skuteczna obrona oskarżonego zazwyczaj wydatnie przyczynia się do zabezpieczenia jego wszystkich praw oraz uzyskania korzystnego wyroku.


Wśród najczęściej popełnianych przestępstw można wymienić:


  • oszustwo,
  • kradzież z włamaniem,
  • rozbój,
  • wypadek drogowy,
  • jazda pod wpływem alkoholu.

Podział prawa karnego


Ze względu na wagę niezgodnych z prawem czynów prawo karne dzieli się na:


  • prawo karne materialne,
  • prawo karne procesowe,
  • prawo karne wykonawcze.

Prawo karne materialne reguluje odpowiedzialność karną obywatela za czyny zabronione pod groźbą kary. Osoba, która dopuściła się przestępstwa, musi liczyć się ze skutkami prawnymi swojego postępowania. Prawo karne procesowe, nazywane również postępowaniem karnym określa zespół norm prawnych, które stanowią formę realizacji prawa karnego materialnego. Przedstawia ono treść praw, a także obowiązków organów procesowych, stron i innych uczestników postępowania. Postępowanie karne ma na celu ustalenie, czy popełniony czyn jest przestępstwem, znalezienie sprawcy, a następnie pociągnięcie go do odpowiedzialności. Jako ostatnie wymienia się prawo karne wykonawcze – są to normy kształtujące wykonywanie orzeczeń zapadłych w postępowaniach karnych.

536 356 300

Zadzwoń! Całodobowa pomoc prawna, konsultacje, porady Telefon - 536 356 300 Grafika

Kancelaria Adwokacka w Krakowie - Adwokat Mateusz Pieczka

Kraków: ul. Św. Wawrzyńca 39/5, 31-052 Kraków (I piętro) | E-mail: m.pieczka@krakow-adwokat.com | Tel. 536-356-300

Oświęcim: Rynek Główny 12 lok. 26, 32-600 Oświęcim (I piętro) | Tel. 536-356-300