Oferta

Ważna informacja

Poniżej przedstawiono katalog zagadnień, w zakresie których kancelaria świadczy usługi prawne, przy czym zestawienie to zawiera jedynie przykładowe wyliczenie spraw najczęściej spotykanych w obrocie prawnym. Jednym z priorytetów kancelarii jest dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań klienta, dlatego też jeżeli nie znaleźli tu Państwo interesującego Was zagadnienia, proszę o kontakt.

Ważna informacja

Prawo cywilne

 • Ochrona dóbr osobistych
 • Nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe
 • Prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów
 • Prawo zobowiązań / prawo umów
 • Postępowanie grupowe, pozwy zbiorowe
 • Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
 • Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie za szkodę na osobie
  i mieniu
 • Odszkodowania za błędy medyczne
 • Odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne
 • Dziedziczenie, prawo spadkowe
 • Inne

Prawo karne

 • Kompleksowa pomoc w zakresie prawa karnego, karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń

Prawo rodzinne

 • Sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • Rozwód, separacja
 • Zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego
 • Sprawy o ustalenie ojcostwa
 • Sprawy opiekuńcze
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Inne

Prawo administracyjne
postępowanie przed sądami administracyjnymi

 • Sprawy z zakresu prawa budowlanego
 • Obywatelstwo
 • Inne

Prawo gospodarcze, handlowe, internetowe

 • Prawo spółek
 • Działalność gospodarcza
 • Sprawy z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • Umowy, prawo kontraktowe
 • Własność intelektualna
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Prawo internetowe
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne
 • Inne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Sprawy pracownicze, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Inne

536 356 300

Zadzwoń! Całodobowa pomoc prawna, konsultacje, porady Telefon - 536 356 300 Grafika

Kancelaria Adwokacka w Krakowie - Adwokat Mateusz Pieczka

Kraków: ul. Św. Wawrzyńca 39/5, 31-052 Kraków (I piętro) | E-mail: m.pieczka@krakow-adwokat.com | Tel. 536-356-300

Oświęcim: Rynek Główny 12 lok. 26, 32-600 Oświęcim (I piętro) | Tel. 536-356-300